Yatırım Tavsiyesidir

Tek bir ağacın yılda 24 kilograma kadar karbon emebildiğini, 40 yaşına geldiğinde 1 ton karbonu atmosferden çekebildiğini biliyor muydunuz?

İklim değişikliklerine karşı ağaçlandırmanın önemine dikkat çekmek için Halk Yatırım olarak Orman Haftası’na özel bir film projesi hazırladık. Neredeyse hepimizin ilkokul yıllarında katıldığı ağaçlandırma etkinliklerini ve sonrasında diktiği ağaçla bağ kuran çocuğun hikayesini konu alan filmde, ağaçların sadece bir ağaçtan fazlası olduğunu anlattık.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store