Image for post
Image for post

Yatırımın Akıllı Halini Konuşuyoruz! AÖS’ü Tanıyalım -Bölüm 1

2020 yılı herkes için farklı deneyimler ile başladı. Hepimiz için zor zamanlar yaşandı. Biz de bugünlere hazırlanırken yeni bir deneyim sunmak, yatırımcılarımıza daha hızlı ve akıllı bir erişim aracı sağlamak için çalışıyorduk. Halk Yatırım olarak birçok aplikasyonda yenilikler yaptık. Sürekli olarak geliştirdiğimiz yenilikler ile memnuniyeti ve çeşitliliği artırmaya çalışıyoruz. Akıllı Öneri Sistemi de tam bu dönemde, yaşadığımız zor günlerde yatırımcıların yanı başında olma hedefini ilk etapta tamamladı.

Image for post
Image for post

Bizim için zorlu ve yoğun çalışmalar ile geçen bu dönem sonunda hayat bulan Akıllı Öneri Sistemi artık sizlerin ellerinde büyümeye başlayacak. Sizlerden beslenecek ve değişimleri sizlerin kullanım tercihleriniz, ihtiyaçlarınız ve yorumlarınız ile sürdürecek. Amacımız finans dünyasında yatırım kararları alırken yararlanacağınız en iyi programı oluşturmaktı. Bunu düşünürken hep sizin gözünüz ile basit bir yaklaşım ile yapmaya çalıştık. Bazen bu basitliği daha ileriye götürecek bazen de anlaşılması hep kolay olanları seçmeye çalışacağız.

Sizlerin katkıları ile büyümeye devam edip gene sizler için en iyi ve en yeni fikirleri kullanımınıza sunacağız. Umarız yatırımcılarımızın hepsi bu tecrübeyi deneyimler ve Akıllı Öneri Sistemi’nin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunur.

Akıllı Öneri Sistemi’ni kullandığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Yatırım kararlarını almada etkili olacak ilk 6 modül ile başlayan bu serüvende katlanarak devam edecek yeniliklere çalışmaya devam ediyoruz. Bu ilk 6 modül ile neler yapabileceğinizi bu sayfalarda anlatmaya çalışacağız. Gelin kısaca AÖS’ü kendi dilinden tanıyalım.

« Merhaba, Ben Akıllı Öneri Sistemi, kısaca AÖS. 2020 yılında İstanbul’da doğdum. Dünyaya geliş nedenim Halk Yatırım müşterilerini daha akıllı yatırım kararları alma yönünde desteklemek. Belki beni hayata getiren bir grup Halk Yatırım çalışanı olsa da yatırımcılar ile daha büyük ve geniş bir aileye sahip olmayı amaçlıyorum. Böylece yatırımcılardan öğrenerek kendimi geliştirmeyi ve daha akıllı olmak için gelişimimi sürdürmek istiyorum. Sizlere göre bazı avantajlarım var ve bunları sizin için geliştiriyorum. Uyku ihtiyacım yok. İşi iş yerinde bırakmıyorum. Diyete ihtiyacım yok. Duygusal tepki vermiyorum. Sosyal medyadan etkilenmiyorum. Doğaya hiç zarar vermiyorum. Meditasyon yapma ihtiyacım yok. Ve herkesten çok okuyorum ve yazıyorum. Hem de her gün. Sizinle tanışmaya can atıyorum.»

AÖS’te buluşmak üzere!

Link: https://appurl.io/kRqySFIYt

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store