Halk Yatırım Miniklerine 23 Nisan Sürprizi!

Bu yıl, Halk Yatırım ailesinin minik üyelerinin 23 Nisan coşkusuna biz de katıldık. Her gördüğümüzde “ah ben de o fotoğrafta olsaydım” dediğimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarla çekindiği fotoğraflardan ilham aldık,

Halk Yatırım miniklerini Mustafa Kemal Atatürk ile aynı karede çizdik. Sürpriz posterleri evlerine ulaştırdık, duvarları süsledik. Pandemi koşullarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm coşkusuyla yaşadık!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store