Borçlanma Araçları Piyasalarında Kredi Derecelendirmenin (“Rating”) Önemi

Halk Yatırım
2 min readJan 21, 2019
 • Rating piyasa oyuncularına yol gösteren bir araçtır.Yatırımlarını uygun gördükleri risk grubunda değerlendirmelerini sağlar.
 • Rating en genel tanımı ile bir kuruluşun finansal yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getiremeyeceği hakkında verilen bağımsız bir görüştür. Bu görüşün kolay anlaşılabilmesi için sonuçlar sembollere dönüştürülmüştür.
 • Rating kesinlikle bir menkul kıymeti satın alma, satma veya elde tutma önerisi değildir.
 • Yurt içi ve yurt dışı menkul kıymet ( tahvil, private placement, varlığa dayalı menkul kıymet vs.) ihraçlarında etkindir.
 • Borcun piyasa tarafından kabul edilmesinde ve fiyatlanmasında önemli bir ölçüttür.
 • Kurumların finansal durumu hakkında şeffaflık sağlayarak kurumlara olan güveni arttırır.
 • Kolay anlaşılır semboller aracılığıyla kurumların diğer ülkelerdeki benzer kurumlarla karşılaştırılabilirliğini sağlar.
 • Yatırımcılara üstlendikleri risklerle ilgili bilgi verir. Yatırımcıların yatırımlarını uygun gördükleri risk grubunda değerlendirmelerini sağlar.
 • Kredibilitenin zor kazanıldığı ancak çok kolay kaybedilebileceği bir ortamda ratingin yatırımcılar ve/veya kreditörler kadar borçlananlar yani firmalara da eşit derecede yarar.
 • Menkul kıymetin içerdiği risk çerçevesinde fiyatlanmasına ve piyasadaki fiyat
  etkinliğinin yükselmesine katkı sağlar.
 • Derecelendirme notu olan menkul kıymetlerin, repoya konu edilmesi sırasında teminat oranlarına ilişkin avantajları bulunmaktadır.
 • Emeklilik yatırım fonları derecelendirme notu olmayan borçlanma araçlarına yatırım yapmamakta, dolayısıyla yatırımcı tabanı sınırlı kalmaktadır.
 • Para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile özel sektör
  borçlanma araçlarına yatırım yapan koruma amaçlı ve garantili fonlarda, fon portföyüne dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları ihraççısının derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.
 • Ulusal ve Uluslararası olmak üzere 2 ayrı skalada rating verilebilir.

— Uluslararası kredi notları, yabancı para veya yerel para ile olan
yükümlülüklerini yerine getirilebilme kapasitesini inceler. Hem “yabancı para” hem de “yerel para” değerlendirmeleri uluslararası karşılaştırılabilir standarttadır.
— Yerel para notları, bir ülkenin parası cinsinden olan yükümlülüklerin yerine getirilme ihtimallerini ölçer, dolayısıyla, yabancı para notunda olduğu gibi kur kontrollerini veya transfer, konvertibilite risklerini göz önüne almaz.
— Yatırım seviyesinin altında yabancı para ve yerel para ülke notlarına sahip ülkelerin, talep ettikleri takdirde, ulusal kredi notları da oluşturulabilir. Ulusal kredi notları temel olarak söz konusu ülkenin sınırları içerisindeki kredi itibarını ölçer.

 • Yurtiçinde gerçekleştirilen Türk Lirası cinsinden ihraçlarda Ulusal Uzun Vadeli Not önem teşkil etmektedir.

--

--

Halk Yatırım

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş resmi Medium sayfasıdır.