Bütçe Dengesi ve Finansmanı

Halk Yatırım
2 min readMay 22, 2019

Bütçe gerçekleşmelerinin maliye politikası, para politikası gerekse ekonomik aktivite açısından izlenmesi ve değerlendirilmesi politika yapıcıları ve diğer ekonomik birimler açısından önemli olmaktadır. Farklı zamanlarda yayımlanan bütçe büyüklüklerine ilişkin istatistikler arasında, kapsam, muhasebeleştirme yöntemi ve zamanlamadan dolayı farklılıklar oluşabilmektedir. Her ayın 5’inci iş günü Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine nakit dengesini, her ayın 15’inci günü Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini, her ayın 20’nci günü Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe Finansmanı İstatistiklerini yayımlamaktadır.

  • Hazine Nakit Dengesi nakit bazlı olması ve bütçenin nasıl finanse edildiğini göstermesi açısından önemlidir. . Diğer iki veri setiyle arasında kapsam farkı olup, Hazine nakit dengesi genel bütçeye dahil idarelere ilişkin nakit dengesini göstermektedir. Para politikası açısından likiditeye ilişkin en sağlıklı bilgiyi içerirken, ekonomik aktivite ve maliye politikası sonuçlarının izlenmesine ilişkin kısıtlı bilgi sunmaktadır. Ayrıca faiz ödemelerinin iç ve dış ayrımına yer verilmemesi iç ve dış borç çevirme oranlarını hesaplanmasını güçleştirmektedir.
  • Merkezi Yönetim Konsolide Bütçe İstatistikleri gelir ve harcamaya ait en detaylı bilgiyi içermekte bu da Maliye politikası ve ekonominin genel gidişatının değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır. Bütçenin finansmanına dair bilgi içermemesi dezavantajıdır.
  • Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı İstatistikleri hazine borçlanma stratejisi ile maliye politikası uygulamasının sonuçlarının izlenmesi açısından ön plana çıkmaktadır. Bütçenin finansman kaynaklarını göstermesi açısından önemlidir. Bu kapsamda gelir, gider, emanet ve avans hareketleri sonucunda oluşan nakit açığının Hazine tarafından nasıl finanse edildiğini göstermektedir. Ancak, vergi gelirleri ve harcamalarına ilişkin daha kısıtlı veri içeriğine sahiptir. TL ve döviz likiditesindeki gelişmelerin takip edilmesinde yol gösterici olmaktadır.

--

--

Halk Yatırım

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş resmi Medium sayfasıdır.