AÖS -Akıllı Grafikler Modülünü Tanıyalım

Bugün üçüncü modülümüz olan «Akıllı Grafikler»’den bahsedeceğiz. Bu modül Halk Yatırım Araştırma Birimi tarafından BIST 30 payları için oluşturulan belirli bir metodoloji kullanılarak, sadece o güne özel olarak pozitif ya da negatif yönlü pay seçimlerinizde yardımcı olmaya çalışmaktadır. Bu analizin ayrıca raporu da mevcut olup internet sitesinden inceleyebilirsiniz.

AÖS bu modül ile raporda yer alan metodolojiye uygun, ön plana çıkan payları işlemler başlamadan iletir ve gün başından gün sonuna kadar olan performanslarını takip eder ve sonuçlarını sizinle paylaşır. Böylece her gün analizin performansını takip etmiş olur ve bu önerilere uymanızda size yol gösterir. Bu analizler sadece bulunduğu gün için oluşturulduğundan zaman sınırı vardır.

« Merhaba, Akıllı Grafikler modülümde BIST 30 kıymetleri için oluşturduğumuz metodolojiye beraber bakalım isterseniz. Raporumuzda bu analizleri takip ederek kendi seçimlerinizi de bulmanız mümkün olacaktır. Her analizin grafiğinde belirli bölgeler ve bu bölgelere giren paylar mevcuttur. Her bölgenin de belirli anlamları vardır.

Günlük performans ve puansal etki analizinde BIST 30 Endeks paylarının son işlem günündeki değişimi ve söz konusu payların BIST 30 Endeksi’ndeki günlük değişime puansal etkisi gösterilmektedir. Bir önceki işlem gününde endekse puansal olarak en çok katkı yapan paylar 1. bölgede yer alırken, en çok negatif etki yapan paylar ise 3. bölgede yer almaktadır.

Son iki işlem günü performansının incelendiği grafiğimizde ise BIST 30 Endeksi paylarının son işlem günü ve bir önceki işlem günündeki nominal pay performansları gösterilmektedir. Burada yer alan 4 bölge de aslında paylar için fikir verebilir. Son iki günde ikisinde de yükselen, düşen yada ters dönüş yapanları bulabilirsiniz.

Üçüncü grafiğimizde ise BIST 30 Endeksi paylarının son işlem günü ve son bir haftalık nominal pay performansları gösterilmektedir. Böylece son 5 işlem gününde trendde olanlar ve trend değişimi olabilecekleri ayırt edebiliriz.

Dördüncü grafiğimizde ise BIST 30 Endeksi paylarının son işlem günündeki nominal performansları ve işlem hacminin son 1 aylık ortalama işlem hacmine kıyasla değişimi gösterilmektedir. Hacimlerin ortalamalar üzerinde olması ve işlem performansının yönü özellikle suyun hangi yöne doğru aktığı konusunda fikir vermektedir.

Beşinci grafiğimizde BIST 30 paylarının son işlem günündeki ve son işlem günü hariç son 14 günlük toplam relatif performansları gösterilmektedir. Burada yer alan bölgesel farklılıklar BIST’e göre relatif ölçüm yaparak farklılaşan payları göz önüne getirmektedir. Aynı analiz altıncı grafiğimizde bu sefer BIST 30 Endeksi paylarının son 14 işlem günlük relatif performansları ve son 14 işlem günü içerisindeki pozitif relatif performans gösterdiği gün sayısı gösterilerek ayrıştırılmıştır.

Yedinci grafiğimizde BIST 30 Endeksi paylarının son 14 işlem günlük nominal performansları ve son 14 işlem günündeki yabancı payı değişimleri gösterilmektedir. Yabancı takasının hangi yönde etki yaptığı ve bu sırada fiyatların nasıl etkilendiği gösterilmektedir. Nominal pay performansı, takas zamanı ‘T+2’ olması dolayısıyla fiyat hareketini daha belirgin göstermek amacıyla takas gününden iki işlem günü önceden hesaplanmıştır. Ayrıca, yabancı takası hesaplamasına sadece “Deutsche Bank” ve “Citibank” dahil edilmiştir.

Sekizinci grafiğimizde BIST 30 Endeksi paylarının son 5 işlem günlük nominal performansları ve 14 günlük RSI indikatörü gösterilmektedir. Böylece teknik indikatörlerinde hangi bölgede yer aldığına bakılmaktadır. RSI göstergelerinde ise, 30 ve altı seviyeler ‘aşırı satım’; 70 ve üzeri seviyeler ‘aşırı alım’; 50 seviyesi ‘trend başlangıcı’; 50 seviyesi altı ‘aşağı yönlü trend’; 50 seviyesi üzeri de ‘yukarı yönlü trendi’ ifade eder.

Unutmayın! Bu analizler sonucunda en farklı bölgede yer alan paylar dikkat çekicidir. Ve genellikle bu paylar arasından tam sekiz farklı analizden elde edilen bulgular ile yön tayini yapılmaya çalışılmaktadır. Ancak analizleri öğrenmeniz sizin için de farklı stratejiler geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Peki bu kadar analizin getirdiği sonuçlar ve bildirimler nasıl çalışıyor? Aslında sizlere en kısa ve net bilgilendirmeyi ben yapıyorum. Bu analiz sonuçları rapor halinde oluşturulduktan hemen sonra mevcut sonuçları hemen sizinle paylaşıyorum. Sabah seans açılışında pozitif payları alım yönünde, negatif payları ise satım yönünde ölçmeye başlıyorum. Gün sonunda ise kapanış fiyatları ile kapatarak o gün elde edilen performansı hem pay, hem endeks relatif, hem de ortalama olarak hesaplıyorum. Ve tüm bu hesaplamalar ve günlük tavsiyeleri sistemimde tutuyorum.

Performansları yıllık bazda ağırlıklı getiri, toplam getiri, relatif getiri ve karlı kapatılan öneri oranı verileri ile bilginize sunmaktayım. Ayrıca detayları görebilmeniz için günün getirisi, endeks getirisi, relatif getirisi ve günün seçilmiş paylarının verilerini de bulabilirsiniz.

Akıllı grafikler tüm akıllı yatırımcıların en kullandığı en önemli veri setlerinden oluşmaktadır. Modülüm size bu analizlerin sadeleştirilmesinde ve takibinde yardımcı olacaktır. Her gün raporumuzu kullanmanız ve modülümüz ile daha akıllı yatırımlar yapmanızı dilerim.»

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store